Between Boundaries: Defining Life in Autopoietic Theory and Plessner

The redeeming word of our age, the only thing “to be grasped on this side of all ideologies, on this side of God and the state, of nature and history; something from which ideologies may arise, but that with equal certainty also devours them again”: life (Plessner 2019, 1). What is it, how do we recognise it, and how does it work? We find ourselves in a world of things and objects, and strive to make sense of them. Based on their similarities, we group them into genera, and based on their differences, we look for the specific features which set them apart from their neighbours. Why do we do this, more or less explicitly? To survive, to sate our nagging curiosity, because we cannot help ourselves? Continue reading Between Boundaries: Defining Life in Autopoietic Theory and Plessner

Sociologija Alfreda Schutza

Današnje razumevanje sociološke teorije sociologijo opredeljuje kot razdvojeno med dvema pristopoma razumevanja in raziskovanja družbe. Prvi pristop poudarja razlago družbene realnosti in posameznikovega delovanja skozi makrosociološke pojave in zanemarja izkušnje, razmišljanje in avtonomijo posameznikov ter prevzema zunanji in objektivistični pogled na družbeno dogajanje. Nasprotno pa se drugi pristop osredotoča na individualne izkušnje, predstave in doživljanja družbe, a pri tem zapostavlja, da so posamezniki v svoji avtonomiji omejeni z družbenimi strukturami, ki so jim zunanje. Continue reading Sociologija Alfreda Schutza