Iskanje tehnike v kitajski filozofski tradiciji

Izvleček V članku se bom ukvarjala z razmerjem med pojmoma Qi in Dao v konfucianski in daoistični filozofiji ter se vprašala o tem, kako se primerjata s pojmom techne iz evropske filozofske misli. Pri tem se bom opirala na delo Question Concerning Technology in China (2016) hongkonškega filozofa Yuka Huia, ki poskuša z ustvarjanjem novega pojma kozmotehnik pojasniti oziroma bolje nasloviti vprašanje tehnologije/tehnološke civilizacije v 21. stoletju. Članek bom začela z uvodno predstavitvijo problema in … Continue reading Iskanje tehnike v kitajski filozofski tradiciji

O ortogonalnosti in diagonalnosti: kaj zasleduje inteligenca?

V tem prispevku bom predstavila dve nehumanistični možnosti obravnave vprašanja (umetne) inteligence oziroma se bo prispevek – kot nakazuje podnaslov – osredotočal na vprašanje: kaj zasleduje inteligenca? Odgovor na to vprašanje bom poskušala poiskati s pomočjo dveh sodobnih filozofov; prvi je akceleracionistični filozof Nick Land, drugi pa neoracionalistični filozof Reza Negarestani. Continue reading O ortogonalnosti in diagonalnosti: kaj zasleduje inteligenca?