Iskanje tehnike v kitajski filozofski tradiciji

Izvleček V članku se bom ukvarjala z razmerjem med pojmoma Qi in Dao v konfucianski in daoistični filozofiji ter se vprašala o tem, kako se primerjata s pojmom techne iz evropske filozofske misli. Pri tem se bom opirala na delo Question Concerning Technology in China (2016) hongkonškega filozofa Yuka Huia, ki poskuša z ustvarjanjem novega pojma kozmotehnik pojasniti oziroma bolje nasloviti vprašanje tehnologije/tehnološke civilizacije v 21. stoletju. Članek bom začela z uvodno predstavitvijo problema in … Continue reading Iskanje tehnike v kitajski filozofski tradiciji