Slovene

  • Dotikanje po letu 2020

    Aktualno leto 2020 v duhu zajezitve koronavirusa zaznamujejo velike družbene spremembe, ki nepredvidljivo spreminjajo različne vidike naše individualnosti in družbenosti. Ena od naših osnovnih značilnosti, ki je izpostavljena…

  • The Organism – synopsis/povzetek

    Sežetek naših razprav o Goldsteinovem The Organism & povezave do njih. / A synopsis of our discussions about Goldstein’s The Organism & a list of links to individual…

  • Razcepljena narava

    V razvoju misli Alfreda N. Whiteheada lahko sledimo postopnemu osvobajanju od okvirov specializiranih domen modernega znanstvenega mišljenja. Whitehead neprestano širi meje svoje intelektualne perspektive: od poskusa aksiomatizacije principov…