Evolucijski pristop v epistemologiji Thomasa S. Kuhna

Uvod V letu 2022 smo praznovali 100. obletnico rojstva Thomasa S. Kuhna, ter 60. obletnico izida njegovega najbolj znanega dela Struktura znanstvenih revolucij (v nadaljevanju SZR). Hkrati smo v letu 2022 dobili še eno pomembno delo: v branje smo prejeli pozna Kuhnova dela, med katerimi so tudi poglavja njegovega zadnjega nedokončanega dela The Plurality of Worlds (v nadaljevanju PW), ki je nosilo delovni podnaslov: An … Continue reading Evolucijski pristop v epistemologiji Thomasa S. Kuhna

Miselni slogi in miselni kolektivi: epistemološka misel Ludwika Flecka

Epistemološka misel Ludwika Flecka (1896-1961) se v Sloveniji počasi, a vztrajno uveljavlja, o čemer priča tudi namera ene izmed založb, da prevede Fleckovo edino knjigo Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache – Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv. Continue reading Miselni slogi in miselni kolektivi: epistemološka misel Ludwika Flecka