Kako brati dedni zapis?

S silovitim napredkom biokemijskih tehnologij je bil v 20. stoletju duh vitalizma (do)končno izgnan iz bioloških znanosti. Preobrat je z encimatsko teorijo življenja neoporečno prikazal uniformnost živih in neživih kemičnih reakcij ter z informacijsko teorijo živega dedne in razvojne dinamike izenačil z molekularnim prepisom kodonskih zaporedij iz DNK v beljakovino. Skupaj z neodarwinistično sintezo je v teoriji bioloških znanosti za nekaj časa zavladal absolutni genetski redukcionizem. Ta se je z organicistično interpretacijo evolucijskih in ekoloških dinamik razvojnega sistema razrahljal šele na prehodu v 21. stoletje; kot zdaj vemo, predmeti naravnega izbora niso le specifična nukleotidna zaporedja (in njihove mutacije), temveč evolucijsko izmojstreni regulativni procesi, ki ta zaporedja izražajo. Nedavnemu znanstvenemu razvoju primerno bi veljalo premisliti pojem biološke informacije, saj služi kot obodna os sodobne biologije kot celostne stroke Continue reading Kako brati dedni zapis?

Whiteheadovo pojmovanje izkustva

Namen sledečega besedila je karseda jasno orisati Whiteheadovo razumevanje izkustva. Ta pojem je bil izbran zaradi nenavadnega značaja, ki ga nosi v Whiteheadovem metafizično-kozmološkem sistemu. Beseda »izkustvo« je ujeta v dvojnost, kjer označuje tako filozofsko in tehnično zelo gosto pojmovno strukturo, kot tudi temeljni vidik človekovega duha. Kot se bo izkazalo, je njegova struktura ujeta med individualno, partikularno in zamejeno strukturo delca ter dinamičnostjo procesa. Continue reading Whiteheadovo pojmovanje izkustva

Between conceptual and non-conceptual knowing – Husserl and Patañjali

Authors in the field of phenomenology often make passing glances or occasionally even directly reference certain teachings of the Eastern canon. In ‘The Idea of Phenomenology’ Edmund Husserl says that in his explication of a pure way of knowing based on intuition, we can be »reminded of the speech of the mystics when they describe the intellectual act of seeing that contains no discursive knowledge«. This article delves into some similarities and differences between Husserl’s phenomenological method and the yogic system as presented in The Yoga Sūtra of Patañjali. Continue reading Between conceptual and non-conceptual knowing – Husserl and Patañjali

(wadebetter, Handshake, vir: https://www.flickr.com/photos/34076317@N00/319795901)

Dotikanje po letu 2020

Aktualno leto 2020 v duhu zajezitve koronavirusa zaznamujejo velike družbene spremembe, ki nepredvidljivo spreminjajo različne vidike naše individualnosti in družbenosti. Ena od naših osnovnih značilnosti, ki je izpostavljena spremembam, je naša zmožnost in potreba po dotikanju, torej vzpostavljanju bolj ali manj neposrednega stika s svetom, drugimi in samim sabo. V pričujočem eseju bom predstavil tezo o pomembnosti dotične zaznave za življenje posameznika in družbe. Continue reading Dotikanje po letu 2020

“To enrich science with a new general truth”: Mill and Whewell on induction

In the Preface to the first edition of his A System of Logic, Ratiocinative and Inductive, published in 1843, John Stuart Mill emphasized his indebtedness to certain authors who before him wrote on the topic of induction. Mill made a special mention of William Whewell, who had, besides providing studies in history of science that were crucial for Mill, frequently expressed “differences of opinion” about induction. Continue reading “To enrich science with a new general truth”: Mill and Whewell on induction

Heidegger – From Husserl’s prodigious student to fierce critic

Regardless of whether or not we believe that Husserl really uttered the famous sentence “Phenomenology, that’s Heidegger and I – and no one else” (Crowell 2005: 49), it still remains a perfect expression Husserl’s attitude towards his prodigious student. The schism that put an end to this fruitful friendship also gave rise to two different notions regarding the very method of philosophy, a conflict which echoes out even today. Continue reading Heidegger – From Husserl’s prodigious student to fierce critic

Plessner’s Theory of the Excentric Positionality of Humans

The human,” Helmuth Plessner tells us, “lives only insofar as he leads a life”. Our way of life does not seem to be given in our nature, in the routines and instincts of animal existence. There is no obvious pathway or blueprint for us to adopt, though we have tried to invent many. There is no answer, but a continuous question hanging over our heads that shakes our foundations even as we work to establish them. Continue reading Plessner’s Theory of the Excentric Positionality of Humans